Viimasel koolinädalal võtsid 3. klassid ette õppereisi Eesti Kaevandusmuuseumi Ida-Virumaal. Õppeprogramm "Põlevkivi kaevandamine ja energiatarbimise jalajälg" sisaldas ekskursiooni allmaakaevandusse.

Teejuhtideks maa-alustes kaevanduskäikudes olid endised Kohtla ja Estonia kaevanduse kaevurid. Õpilased said põnevaid teadmisi pruuni kulla ehk fossiilirikka põlevkivi kohta ning ühtlasi ka maa all terve kilomeetri ulatuses uudistada, kuidas toimus vanasti põlevkivi maa-alune kaevandamine.

Kaevandusmuuseumist lahkudes võtsime suuna Peipsi järve äärde. Järveranda kerkisid liivalossid ning vee temperatuuri mõõtsime paljajalu vees jalutades.

Rita Rammo, klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo