Kadrina Keskkoolis on õpilaste loodusainete õppepäevad väljaspool koolimaja kujunenud juba pikaajaliseks traditsiooniks, sest on tähtis, et õpilased saaksid laiendada oma silmaringi ning teadmisi ja oskusi ka loodusmajades ning erinevates keskkonnahariduskeskuses mitmete juhendajate õpetusel.

Enamik õppekäike on saanud kas täielikku või osalist toetust ka KIK-i projektidena (Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel). Eesmärgiks on olnud viia õppepäevadele kõikide vanuseastmete õpilased. Sel õppeaastal oli õppekäike eriti tihedalt, sest koroonapiirangute tõttu tuli ka eelmisel kevadel ära jäänud õppekäike teha selle õppeaasta sügisel ning kevadel .

Mitmed klassid osalesid Sagadi looduskoolis erinevates õppeprogrammides: 8. klassid ja ka 9. klassid õppisid ja kordasid fotosünteesi ning hingamist programmis "Fotosüntees on elu alus" – toimus nii praktiline töö kui õpiti teooriaosa, matkati Oandu loodusrajal. 10. klassi ja 11. klassi õpilased läbisid keskkonnaalase õppepäeva "Uurimuslik keskkonnaseiklus", kus korrati loodusteadusliku uurimismeetodi erinevaid etappe, rühmatöödena mõõdeti radooni sisaldust ruumides, uuriti okaspuid ning samblaid, mõõdeti puu kõrgust, analüüsiti erinevaid vee ning õhu kvaliteedi näitajaid ning jne. Õppepäev lõppes minikonverentsiga, kus tuli teistele oma tööd tutvustada. Sügisel õppisid Sagadi looduskoolis ka 6. klassi õpilased – "Mets kui elukooslus".

Jääaja Keskuses õppisid selle õppeaasta sügisel nii 12. klassid kui ka 8. klassid ning kevadel 7. klassid. Abituriendid osalesid programmis "Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis" ning praktilise looduse uurimise programmis "Järv elukeskkonnana" (Saadjärve looduskoolis); 8. ja 7. klassid õppeprogrammides "Liustike pärandus Eestimaa pinnal" ning samuti "Järv elukeskkonnana" – kus oli võimalus ise aktiivselt Saadjärve selgrootuid loomi veest püüda ning põhjalikult uurida. Õpilased lustisid suure huviga, sest ega mitte sageli ei saa vahetult tutvust teha näiteks vesikakandiga või tigude ja kaanidega.

Kahjuks jäi sel kevadel piirangute tõttu ära 9. klassidele mõeldud õppepäev Tallinnas, kuid loodetavasti on võimalus sügisel külastada Tallinna Botaanikaaeda ning Eesti Tervisemuuseumi.

Uute õppeprogrammidena lisandusid sel kevadel 11. klassi õpilastele õppepäev Eesti Kaevandusmuuseumis – uuriti põlevkivi kaevandamist ning selle keskkonnamõjusid nii allmaamuuseumis kui ka Aidu karjääris, ning algklasside õpilastele õppekäigud Puhta vee teemapargis – "Avastusõpe looduses".

Loodame, et KIK-i projektid saavad rahastust ka järgmisel õppeaastal ning meie kooli õpilastel on võimalus jätkata looduse ja keskkonna tundmaõppimist kasulikel ja toredatel õppepäevadel.

Siret Pung,
Kadrina Keskkooli bioloogiaõpetaja

9.a ja 8.a klass Sagadi looduskoolis

11. ja 10. klass Sagadi looduskoolis

7.a ja 7.d klass Jääaja Keskuses

12. klass Jääaja Keskuses


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo