1. juunil käisid 11. klassi õpilased Eesti Kaevandusmuuseumis avastamas kõike põlevkivi kaevandamisega seonduvat. Päev koosnes kolmest osast.

Esmalt tutvusime allmaakaevandusega. Pärast põnevat sõitu kaevandusvagunites saime teada kaevandamise ajaloost ning tänapäevast.

Tagasi maapinnale jõudes suundusime seiklusmatkale aherainemäe tippu ning õppisime eristama kolme tüüpi tehiskünkaid – aherainemägesid, poolkoksimägesid ning tuhamägesid. Tutvusime võimalustega, kuidas tekkinud pinnavorme uuesti kasutusse võtta.

Viimaks suundusime lahtises autokastis safarile Aidu karjääri aladele, et oma silmaga näha, kuidas põlevkivi kaevandamine on muutnud pinnamoodi. Saime lähedalt uurida kaevandusvett, mille kogunemisel karjääri põhja on tekkinud kaunid vaated ning põnevad ajaveetmisvõimalused.

Päeva jooksul kogutud leide saavad õpilased järgnevatel koolipäevadel analüüsida ja laboratoorsetes töödes kasutada. Õppepäev oli seiklusrikas, õpetlik ja väljakutseid pakkuv nii õpilastele kui õpetajatele.

Kirsti Kasemets, geograafiaõpetaja

Liina Leinmets, keemiaõpetaja