Kadrina Keskkooli loodusteaduste õppesuuna kõik 29 õpilast osalevad sel õppeaastal EMÜ loodusteaduste kooli kursusel "Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse".

Kursusest võtab osa üle 80 õpilase mitmetest gümnaasiumitest üle Eesti. Kogu kursuse jooksul on olnud kodutööde vormistamisel oluline osa ka pildistamisel. Seetõttu algaski sügisel kursus teemaga "Loodusfotograafia ABC", kus juhendajaks oli Eestis tuntud loodusfotograaf Ingmar Muusikus, kes andis palju praktilisi juhiseid looduses pildistamiseks, kasutades ka enda pildistatud fotosid. Õpilased koostasid oma töödest fotopäeviku, kus oluline osa oli fotoga seonduval looduskirjeldusel – foto ja tekst pidid moodustama teineteist täiendava terviku. Kirjelduse juhendajaks oli Juhani Püttsepp – bioloog ja tuntud kirjanik, kes on ühtlasi kogu kursuse kuraatoriks. Seega oli ülesanne vägagi loominguline, kuid õpetas märkama lisaks meeleolule ka detaile looduses (liike, kooslusi jt).

Kursusel osalevate õpilaste seas kuulutati välja fotokonkurss, kus kõik õpilased (86 autorit) oma terviklike fotopäevikutega osalesid. Kadrina Keskkooli õpilased olid väga edukad, sest viie peaauhinna saaja hulgas oli kolm meie kooli õpilast – Anette Traus (12. klass), Karoliina Kask (11. klass) ja Karen-Eliisa Käige (10. klass) – kõik said auhinnaks väärtusliku uue Eesti Linnuatlase. Lisaks tunnistati auhinna vääriliseks veel Triinu Kalda (10. klass), Berta Laaniste ja Triin Rummo (12. klass) – auhinnaks Ingmar Muusikuse ja Juhani Püttsepa uus loodusvaatluste raamat "Armas Augustine". Loodusteaduste kooli kalendrisse valiti samuti kolme meie kooli õpilase tööd – Karen-Eliisa Käige, Triin Rummo ja Anette Traus. Kiideti aga veel mitmete teiste õpilaste üksikuid fotosid, näiteks Kristjan Pärnamäe (12. klass) ainsat droonifotot konkursil.

Maikuus jõuab EMÜ loodusteaduste kooli kursus lõpule ning enamik meie kooli õpilasi selle ka edukalt lõpetavad.

Siret Pung,
loodusteaduste õppesuuna suunajuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo