25.–29. jaanuarini oli 1.–3. klassi õpilastel matemaatikanädal. Õpilased õppisid lahendama sudokosid ja seejärel võistlesid omavahel. Nädala jooksul selgitati välja, kes on klassi kõige kiirem peastarvutaja.

Tööõpetuse tundides meisterdati geomeetrilistest kujunditest suusataja. Töödest on üles pandud näitus 2. ja 3. korrusel (C-korpuse algklasside koridorides).

Matemaatikanädalal õpilased kogesid, et matemaatika on huvitav ja vajalik.

Klassiõptajad Marge Abner, Sirje Promen, Elle Tamme

Fotod: Marge Abner