Selle aasta esimesed koolipäevad on lisaks õppetööle kulgenud ka tunnustamise tähe all. Seekord on tulnud seda siiski teha isemoodi – tavapärase saalis kogunemise asemel on õppealajuhataja Ingrid käinud ise kõikide klasside juures tublimatele kiidusõnu ja head-paremat magusat jagamas.

Seekord tunnustati selle õppeaasta esimese trimestri 3.–9. klasside tublimaid. Selles vahemikus õpib 417 õpilast.

Ainult viitele õppis 24 õpilast ning neljadele-viitele õppis 151 õpilast. See teeb õppetöö kvaliteedinäitajaks tubli 42% (õppisid vähemalt neljadele-viitele). Samas suurusjärgus oli see näitaja ka eelmisel aastal. Rõõm on tõdeda, et distantsõpe ei ole õpilaste õppeedukust langetanud.

Egert Eenmaa, huvijuht