Selle aasta esimesed koolipäevad on lisaks õppetööle kulgenud ka tunnustamise tähe all. Seekord on tulnud seda siiski teha isemoodi – tavapärase saalis kogunemise asemel on õppealajuhataja Ingrid käinud ise kõikide klasside juures tublimatele kiidusõnu ja head-paremat magusat jagamas.

Seekord tunnustati selle õppeaasta esimese trimestri 3.–9. klasside tublimaid. Selles vahemikus õpib 417 õpilast.

Ainult viitele õppis 24 õpilast ning neljadele-viitele õppis 151 õpilast. See teeb õppetöö kvaliteedinäitajaks tubli 42% (õppisid vähemalt neljadele-viitele). Samas suurusjärgus oli see näitaja ka eelmisel aastal. Rõõm on tõdeda, et distantsõpe ei ole õpilaste õppeedukust langetanud.

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo