Neljapäeval, 1. oktoobril oli 2.c klassil õuesõppepäev Tirbikul. Külastasime perekond Laanemägide koduloomade farmi ja käisime metsas matkal.

Õpilastele näidati erinevate loomade hambaid, koljusid ja sarvi. Seejärel tutvuti kitsede, minilammaste, küülikute ja kanadega. Õpilastel oli võimalus neid sööta ja silitada.

Metsas vaatlesime ja võrdlesime õpitud leht- ja okaspuid. Päeva kokkuvõtteks täitsid õpilased töölehe.

Marge Abner,
2.c klassi klassijuhataja