16. septembril käisid humanitaar- ja sotsiaalainete (HUSO) õppesuuna õpilased, õpetajad ning mõned kultuurihuvilised Neeruti Seltsist õppeekskursioonil Tartus.

Ekskursioon toimus Kadrina valla, Kadrina Keskkooli ja Neeruti Seltsi ühisprojekti "Matkates Kadrina minevikuradadel" tegevusena. Projekti toetab PRIA Leader-meetme raames.

Tartu Linnamuuseumi haridusprogrammide kuraator Ants Siim viis meid pooleteiseks tunniks ringkäigule Tartu vanalinna. Tutvusime kultuurilooliste kohvikutega, nii nendega, mida enam ei ole (Kolme Koopa Kohvik), kui ka nendega, mille ajalugu kandub aastate taha (Werner). Saime teada, millal ehitati Tartu Ülikooli peahoone, Ingli ja Kuradi sillad, aga ka seda, miks Barklay de Tolli maja raekojaplatsil on viltu vajunud ja kuidas Tartu Linnamuuseumihoone teise maailmasõja põlengus alles jäi. Käisime paikades, millel on Tartu jaoks oluline kultuurilooline minevik (Hobuse tänav, Treffneri koolimajad, Toomemägi, jt), peatusime mitme kuulsa mehe ausamba juures, et meenutada, mida olulist on nad teaduse jaoks teinud.

Pärast lõunapausi oli õpilastel võimalik osaleda Eesti Rahva Muuseumis muuseumitunnis, mis aitas süveneda muinasjutunäitusesse "Elas kord… " ja viis õpilased rännakule allmaailma ning imemetsa. Neerutiseltslased imetlesid raamatuillustraatori ja plakatikunstniku Siima Škopi sajandaks sünniaastapäevaks üles pandud näitust. Muhu sukkade näitus võlus vaatajaid nii värvikülluse kui mustritega.

Evelin Tiiter,
ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo