Sel õppeaastal on muudatus laenutuses III kooliastme (7.–9. klassi) õpilastele. Teistele toimub õpikute laenutamine ja töövihikute müük (gümnaasiumiaste) tavapäraselt.

Gümnaasiumiõpilastele toimub töövihikute müük ja õpikute laenutamine kooli raamatukogus teisipäeval, 25. augustil ja kolmapäeval, 26. augustil kella 10–16.

Tasuda saab sularahas raamatukokku või ülekandega Kadrina Vallavalitsuse (saaja) arveldusarvele EE762200001120184216 Swedbank või EE201010502009479007 SEB. Selgitusse palume märkida: töövihik ning õpilase ees- ja perekonnanimi.

Ülekande korral antakse töövihikud kätte maksekorralduse väljavõtte alusel.

Hinnakiri kooli e-päevikus, info telefonil 322 5648 (raamatukogu).

III kooliastme õpilastel tuleb sel õppeaastal isiklikult tulla raamatukogust õpikuid ja töövihikuid laentama. 7. klassile toimub laenutamine reedel, 21. augustil; 8.–9. klassile esmaspäeval, 24. augustil kella 10–16.

I–II kooliastme õpilased saavad õpikud ja töövihikud kätte klassijuhatajalt augusti lõpus või 1. septembril.

Esimesse klassi astujad saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt 1. septembril.

NB! Õpikutele tuleb ümber panna kattepaber või kaaned.

NB! Õpikuvõlgnikele uusi õpikuid ei laenutata enne kui võlad on likvideeritud!

Info telefonil 322 5648 (raamatukogu)
Raamatukogujuhataja Aino Põldaas


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm