Õppetöö korraldus Kadrina Keskkoolis alates 18. maist. Üldjuhul jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni. Osaliselt alustavad kontaktõppega abituriendid ja õpilased, kel on õpitulemustes puudujääke.

12. klassi abituriendid

 • Õpilased käivad koolis eksamite konsultatsioonides ja vastamas oma võlgnevusi kokkuleppel aineõpetajatega vastavalt graafikule. Järgigem ohutusnõudeid ja vältigem suuremaid kogunemisi. Hetkeseisuga võib klassis korraga olla kuni 10 õpilast.
 • Kooliastmehinded pannakse välja hiljemalt 31. maiks (vt hindamisjuhend);
  • kui õpilasel on kuni kaks mitterahuldavat hinnet, jääb ta pikendatud õppetööle,
  • kui õpilasel on rohkem kui kahes aines mitterahuldav hinne, kustutatakse ta õpilaste nimekirjast.
 • Riigieksamid 29. mail ja 5. juunil.
 • Koolilõpueksam 11. juunil.

1.–11. klassi õpilased

 • Üldjuhul jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni (9. juuni).
 • Õpilased, kes on tublisti tööd teinud ja kellele saab aastahinded välja panna 1. juuniks, saavad varem suvevaheajale.
 • Õpilased, kellel on tekkinud mõne või mitme aine õpitulemustes puudujääke ja/või kellel on tegemata töid ning keda on vaja individuaalselt õpetada-nõustada-jõustada, tulevad kooli aineõpetaja määratud ajal. Klassijuhataja teatab kodudesse, kes need õpilased on ning millistes ainetes nad tuge vajavad ja millal nad tuge saavad.
 • Õpilased käivad koolis konsultatsioonides ja oma võlgnevusi vastamas/tegemas kokkuleppel aineõpetajatega vastavalt graafikule. Järgigem ohutusnõudeid ja vältigem suuremaid kogunemisi. Hetkeseisuga võib klassis korraga olla kuni 10 õpilast.
 • Palume lastevanematel läbi mõelda oma lapse koolitulek ja anda klassijuhatajale teada ka, millised on transpordi võimalused lapse liikumiseks.
 • Selline kontaktõpe kestab kolm nädalat. Kui selle ajaga õpilane vajalikke õpitulemusi ei saavuta, määrab õppenõukogu (8. juuni) talle pikendatud õppetöö.
 • Teeme kõik ühiselt viimased jõupingutused, et meie eriline õppeaasta lõpeks võimalikult paljudele õigel ajal ja saaksime minna suvepuhkust nautima!

NB! Tulenevalt eriolukorrast võimalikud muudatused.

Direktori nõukogu

 

Loe lisaks: Haridus- ja teadusministri pöördumine seoses kooliaasta lõpetamisega