Kadrina Keskkooli usinatel reaal-tehnilise õppesuuna noortel, kes soovivad kooli lõpuks omandada ka CNC-pingi operaatori kutsetunnistuse, jätkuvad videotunnid ka vaheajal.

Kadrina Keskkooli ja Rakvere Ametkooli koostöös on Kadrina Keskkooli reaal-tehnilise õppesuuna õpilastel võimalus omandada kahe õppeaasta jooksul CNC-pingi operaatori kutsetunnistus. Vajalikud õppeained on kaetud kahe kooli õppekavadega ning praktikumid viiakse läbi koostööpartnerite Aru Grupp AS ja Flexa Eesti AS juures.

Sel kevadel lõpetavad esimesed kuus oma õpingud kutseeksamiga, nii tuleb tööturule taas kuus uut tublit oskustöölist.

Pildil Kadrina Keskkooli vilistlane Rasmus Pilt ja arvutijoonestamise õpetaja Holger Bremen CNC-pingile käsklusi jagamas.

Raimo Maasik,
RETE õppesuuna juht

CNC-pingile käsklusi jagamas

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool