Keskkonnanädal

26.-30. novembrini toimus Kadrina Keskkoolis keskkonnanädal "Millist maailma me endale tahame?". Tegevusi leidus kõigile kooliastmetele.

Esimese kooliastme õpilased joonistasid põnevaid pilte sellest, millist maailma nad endale tahavad ning parimate tööde näitus oli üleval C-korpuses. 5. ja 6. klassi õpilased said õpetaja Eve Kangeri loodusõpetuse tundides teada, kuidas pudeleid taaskasutada. 4. kuni 6. klassi õpilased said võimaluse osaleda kahes huvitavas teadusteatri etenduses, mida viisid läbi 10. ja 11. klassi LOTE õpilased õpetaja Raimo Maasiku juhendamisel. Virumaa arengusuundadest ja maavaradest rääkis 10. ja 11. klassile Tartu Ülikooli loodusgeograafia teadur Mait Sepp.

Töötuba pudelite taaskasutusest   TÜ loodusgeograafia teadur Mait Sepp

Geograafiatundides said 7.-9. klassi õpilased osa võtta looduse-, tehnika- ja keskkonnateemalisest mälumängust, mille koostas õpetaja Kirsti Kasemets. Mälumängu võitis Mirjam Mäekivi 9.a klassist. Teise koha saavutas 9.b klassi võistkond, mille liikmeteks olid Angelika Vosel ja Karel Lillipuu. Kolmanda tulemuse sai Andreas Glen Ainlo ja Gert Ruuto võistkond 7.a klassist.

Keskkonnanädala raames toimus videovõistlus "Säästva arengu 17 eesmärki", milles osalesid 7. kuni 9. klassi võistkonnad. Parima video tegi 7.b ja 7.a klassi võistkond, kuhu kuulusid Kairi Pärnamäe, Marie-Eliise Marton, Mery-Ly Salumäe ja Brit Katriin Murumägi. Eripreemia sai 9.b klassi võistleja Raigo Milvaste, kes tegi video üksinda valmis.

Gümnaasiumiastme õpilased said võistkonnaga osaleda keemiakatsete võistlusel. Kolm värvikat katset sooritasid kõige paremini 11. klassi LOTE õpilased Annabel Bremen, Liis Kuusemets, Carmel Meelind ja Brigitta-Maria Vakaljuk.

Õpetaja Siret Punga eestvedamisel osales 22 10.-12. klassi õpilast Läänemere Projekti (BSP) Läänemere-teemalisel rahvusvahelisel veebiviktoriinil. Kadrina Keskkoolist kogus viktoriinil kõige rohkem punkte (100 punkti) Liisbet Leemets 12. klassist. Annabel Bremen (11. klass) ja Berta Laaniste (10. klass) said mõlemad 90 punkti.

Keskkonnanädala ajal oli koolis võimalik tutvuda MTÜ Mondo koostatud fotonäitusega "Millist maailma tahame aastaks 2030?". Geograafia ainetundide raames lahendasid 7.-12. klassi õpilased näituse põhjal koostatud ülesandeid.

Fotonäitus

Aitäh kõigile õpilastele, kes osalesid aktiivselt keskkonnanädalal ja kõigile õpetajatele ning koolitöötajatele, kes aitasid ürituste sujuvale läbiviimisele kaasa!

Liina Leinmets ja Kirsti Kasemets

Sa oled siin: Avaleht Uudised Õppetöö Keskkonnanädal