Õppetöö tulemused 2017/2018

Meie õpilased olid lõppeval õppeaastal tublid õppurid ja aktiivsed osalejad erinevatel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel.

Kadrina Keskkoolis oli 1. juuni seisuga 603 õpilast, nendest numbrilisi hindeid sai 474.

1. ja 2. klasside õpilaste õpitulemusi ja arengut me numbriliselt ei hinda. Nad olid tublid ja rõõmsameelsed õpingukaaslased oma vanematele kooliõdedele ja -vendadele.

Hindeid sai 474 õpilast, nendest 180 lõpetas klassi neljade ja viitega ning lisaks 26 õpilase tunnistust kaunistasid aasta lõpus ainult viied. Õppeedukuse (kahtedeta edasijõudmine) protsendiks kujunes 95,7% (eelmisel õppeaastal 93,9%) ja kvaliteedi (tunnistusel hinded "4 ja 5" või "5") protsendiks 43,5% (eelmisel õppeaastal 46,5%). Üksik kolm aastahindena oli 46 õpilasel, kooliastmeti vastavalt 4, 22, 14, 6 tüdrukul või poisil.

Neljadele ja viitele õppis

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. klassis
21 26 27 15 14 18 21 11 15 12 õpilast

Olümpiaaditulemused 2017/2018

Meie kooli 13 õpilast esindasid vabariigi olümpiaadidel Lääne-Viru maakonda kuues aines. Väga tublid olid Annika Viiksaar 12. klassi LOTE (loodusteaduste) õppesuunast 5. koht bioloogias ja Gerda Jamsja 9. klass 6. koht bioloogias. 5. koha eesti keeles saavutas Margit Kerov 11. klassi HUSO (humanitaar-sotsiaal) õppesuunast. 6. klassi õpioskuste meeskond koosseisus Janeli Kang, Rosabel Klopp, Christian Leis, Sille Nagel, Kert Pärnamäe naasesid vabariigist samuti viienda kohaga.

VABARIIKLIKE OLÜMPIAADIDE kohad viimasel viiel õppeaastal

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Eesti keel ja
kirjandus
  1., 3., 5., 6.,
8.
    5., 21., 26.
 
Inglise keel 3., 5.       15.-27.
Vene keel 2. 4.   12.  
Bioloogia 6., 7. 1. 1., 7. 5., 11. 9. (5.), 6.
Geograafia     4.    
Ajalugu 8.   5.   32.
Inimeseõpetus 4.     12.  
Kunstiõpetus       12. 12., 27.
Õpioskused         5.
Informaatika     6.    

Maakondlikel olümpiaadidel 1.-3. koha saavutanud õpilaste arv viimasel viiel õppeaastal

  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Eesti keel ja kirjandus 14 9 7 7 6 + 4 UT
Inglise keel 5 3 6 3 5
Saksa keel 3 2 3 4 1
Vene keel 3 1 2 3 1
Matemaatika 5 4 1 - 5
Loodusõpetus - ¹ 1 2 - -
Bioloogia 6 5 6 4 7
Geograafia - - 2 1 -
Keemia 1 - 1 - -
Füüsika - - 1 - 2
Ajalugu 3 ei 3 ei 5
Ühiskonnaõpetus ei ² 2 ei - ei
Inimeseõpetus - 1 ei 1 -
Muusikaõpetus 2 ei 1 ei 2
Kunstiõpetus 1 1 1 1 2
Käsitöö ja kodundus 2 1 - 2 1
Tehnoloogiaõpetus 1 - - 1 1
Õpioskused 1 1 1 2 1
Kokku 47 31 37 29 43

¹ 1.-3. kohta ei saavutatud; ² olümpiaadi maakonnavooru ei toimunud.

Kosutavat ja päikselist suve, koguge jõudu ja uusi teadmisi raamatutest, internetist, vanematelt!

Aitäh kõigile õpilastele, neid juhendanud õpetajatele ja lastevanematele abi ja toetuse eest!

Ingrid Vaikmaa

Sa oled siin: Avaleht Uudised Õppetöö Õppetöö tulemused 2017/2018