Meie kooli 5. klasside viieliikmeline võistkond käis esindamas Lääne-Virumaad üleriigilisel õpioskuste talgupäeval, mis toimus 6. mail Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Kadrina Keskkooli õpilased lähetati vabariiklikule talgupäevale kui piirkondlikul võistlusel maakonna parima tulemuse saavutanud võistkond.

Tallinnas tuli lahendada ülesandeid, otsides infot internetist ja raamatutest. Võistkondadel tuli sooritada ka praktiline katse ja lõpuks vormistada oma tegevus postrile. Pärast pingeliste ülesannete lahendamist said lapsed tutvuda koolimajaga ja osaleda töötubades.

Tihedas konkurentsis saavutasid meie õpilased väga tubli tulemuse, jagades III–IV kohta!

Kadrina Keskkooli võistkonda kuulusid Roosi Erleen Hakman, Anni Meeri Klaus, Liisa Pilv, Andri-Markus Pirak ja Sander Talpas. Õpilasi juhendas Aino Põldaas.

Õpioskuste talgud kuuluvad riiklikku olümpiaadide süsteemi, korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool. Talguid korraldab Tallinna Ülikool. Võistlust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kirjastus Koolibri, Jungent Estonia OÜ (Katjes) ja Loodusvägi OÜ.

Loe lähemalt: Õpioskuste talgud


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo