Alates 2013. aastast korraldab Tartu loodusmaja iga aasta hilissügisel rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, kus osalejaid 9 Läänemere-äärsest riigist peavad vastama ajapiiranguga ingliskeelsetele küsimustele.

Veebiviktoriin sobib arendamaks ja kinnitamaks õpilaste teadmisi keskkonnateadlikust eluviisist, Läänemerest kui elukeskkonnast, samuti laiendab inglise keele sõnavara ning paneb proovile õpilaste iseseisva info otsimise oskuse erinevatest allikatest, sest vastuseid tuleb leida internetist. Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide 4.–12. klasside õpilased. Viktoriini võib teha näiteks kooli arvutiklassis inglise keele, geograafia või bioloogia tunnina. Osaleda saab üksi või kuni 4-liikmelise meeskonnana.

Järjekordne veebiviktoriin toimus eelmise aasta novembris ja detsembris, kust võttis osa rekordiliselt palju õpilasi kolmes vanuseastmes. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriini, mis toimus eelmise aasta novembris ja detsembris, tulemused on nüüdseks selgunud. Kokku nuputas viktoriinil 3020 üksikosalejat ja 861 võistkonda 8 Läänemere-äärsest riigist. Kokku on esitatud 3881 täidetud viktoriini ankeeti.

Ka Kadrina Keskkoolist osales sel korral rekordarv õpilasi – kokku 250 õpilast: gümnaasiumist 81, 14–16-aastaste vanuserühmas 99 ja nooremate osas 70 õpilast, oli ka võistkondades osalemist. Põhikoolis ja 10. klassis toimus viktoriin inglise keele tundide osana ning 11.–12. klassis bioloogia tundides.

Tore, et auhinnasaajate seas on ka kaks meie kooli õpilast. Kutse Läänemere rahvusvahelisse laagrisse, mis toimub Soomes Helsinki Ülikoolile kuuluvas õppejaamas sai 12. klassi õpilane Triinu Kalda ning Gertrud Kaubi 6.a klassist saab võimaluse olla töövarjuks teadlasele või külastada teaduskeskust sel suvel. Palju õnne auhinnasaajatele ning kiitus kõigile meie kooli õpilastele, kes viktoriinis osalesid!

Veebiviktoriinist saab täpsemalt lugeda: Läänemere 2023. a veebiviktoriini tulemused on teada!

Siret Pung
Läänmere Projekti koordinaator Kadrina Keskkoolis


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool