Üleriigilise tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi piirkonavoorus osales meie koolist 2 õpilast: tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil Kristo Kurve ja kodunduse olümpiaadil Reeli Johanson.

Juhendi järgi võistlevad olümpiaadil soovitavalt 8.–9. klassi õpilased. Mõlemad meie õpilased õpivad 7. klassis ja käisid olümpiaadil kogemuste saamise eesmärgil.

Kodunduse olümpiaadil sai Reeli Johanson maakondlikus konkurentsis 9. koha, tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil jagas Kristo Kurve 4.–12. kohta. Reelit juhendas õpetaja Marianne Annula ja Kristot õpetaja Karl Meos.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool