Selgunud on üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru kutsutud. Piirkonnavooru tulemuste põhjal sai kutse ka kaks meie õpilast: Maarja Mölder põhikooli vanuserühma arvestuses ja Sonja Seppa gümnaasiumiastme arvestuses.

Piirkonnavoorus ehk maakondlikus konkurentsis võitis Maarja Mölder (9.d klass) oma vanusegrupis (põhikooli 3. kooliaste) esikoha, Sonja Seppa (12. klass) oli gümnasistide seas teine. Maarjat juhendas õpetaja Marika Randver, Sonjat õpetaja Sigrit Peets.

Lõppvoor toimub 6. mail Tallinna Ühisgümnaasiumis ja koosneb kolmest osast, milleks on teooriaküsimustele vastamine, praktiline loovtöö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise kunstitöö esitlemine.

Vaata lisaks: Lõppvooru kutsutud põhikooli õpilased, Lõppvooru kutsutud gümnaasiumi õpilased


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool