Üleriigilise kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus võitsid meie kooli õpilased kaks auhinnalist kohta: Maarja Mölder (9.d klass) oli põhikooli arvestuses esimene ja Sonja Seppa (12. klass) gümnaasiumi vanusegrupis teine.

Lisaks oli Maarja Mölder oma vanuserühma parim koduse loovtöö tegija ning Sonja Seppa oma vanuserühma parim teooriatundja.

Kadrina Keskkooli esindas veel Rebeka Palu (8.b klass), Niita Mohini Vool (8.c klass) ja Stacey Pikki (8.b klass), kes said põhikooli vanusegrupis vastavalt 7. 10. ja 18. koha.

Sonjat juhendas õpetaja Sigrit Peets, kõiki ülejäänuid õpetaja Marika Randver.

Olümpiaad toimus 19. veebruaril Rakveres, Lääne-Virumaa koolidest oli kohal 26 õpilast. Võisteldi kahes vanuserühmas: nooremad (põhikooli III kooliaste) ja vanemad (gümnaasium).

Piirkondliku žürii otsusega valiti Maarja Mölder ja Sonja Seppa nende viie õpilase hulka, kes lähevad Lääne-Virumaad esindama olümpiaadi lõppvoorus. Lõppvoor toimub 6. mail Tallinnas.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo