17. mail toimus Väike-Maarja Gümnaasium Lääne-Virumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad, osalesid 2-liikmelised võistkonnad maakonna 16 koolist. Meie õpilased said igati korraliku 6. koha.

Kadrina Keskkooli tublid õpioskuslased olid Tõnis Laane 3.a klassist ja Mikk Mets 3.b klassist. Neid juhendas õpetaja Elle Tamme.

Olümpiaadil tuli lisaks olemasolevatele teadmistele ja nutikusele proovile panna ka oskused kasutada infootsingul teatmeteoseid, raamatuid ning internetiallikaid.