11. märtsil toimus üleriigilise emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kus kokku osales 76 õpilast. Meie koolist said kutse lõppvõistlusele 11. klassi õpilased Madli Nokkur ja Markus Nõlvak.

Markus Nõlvak sai vanemas (11.–12. klassi) vanuseastmes 22. ja Madli Nokkur 28. koha. Uurimistöövoorus saavutas Markus Nõlvak tööga "Suulise keele erijooned Andrus Kiviräha romaani "Rehepapp ehk november" tegelaskõnes" 3. koha.

Mõlemat juhendas õpetaja Anneli Raud.

Lõppvooru pääsemiseks oli keskmise ja vanema vanuseastme õpilastel kaks võimalust: kas võtta osa piirkonnavoorust või koostada uurimistöö väljakuulutatud teemal. Meie õpilased kutsuti lõppvooru uurimistööde tulemuste põhjal.

Vaata lisaks: Emakeeleolümpiaadi lõppvooru tulemused

Pressiteade: Emakeeleolümpiaadil keskenduti suulisele keelele kõnes ja kirjas