11. märtsil toimus üleriigilise emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kus kokku osales 76 õpilast. Meie koolist said kutse lõppvõistlusele 11. klassi õpilased Madli Nokkur ja Markus Nõlvak.

Markus Nõlvak sai vanemas (11.–12. klassi) vanuseastmes 22. ja Madli Nokkur 28. koha. Uurimistöövoorus saavutas Markus Nõlvak tööga "Suulise keele erijooned Andrus Kiviräha romaani "Rehepapp ehk november" tegelaskõnes" 3. koha.

Mõlemat juhendas õpetaja Anneli Raud.

Lõppvooru pääsemiseks oli keskmise ja vanema vanuseastme õpilastel kaks võimalust: kas võtta osa piirkonnavoorust või koostada uurimistöö väljakuulutatud teemal. Meie õpilased kutsuti lõppvooru uurimistööde tulemuste põhjal.

Vaata lisaks: Emakeeleolümpiaadi lõppvooru tulemused

Pressiteade: Emakeeleolümpiaadil keskenduti suulisele keelele kõnes ja kirjas


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm