Selgunud on üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvooru tulemused. Hea meel on tõdeda, et meie kooli 11. klassi õpilane Jaagup Sulev sai vabariiklikus konkurentsis tubli 5. koha. Teda juhendas õpetaja Hegi Soosaar.

Lõppvooru, mis toimus 4. märtsil veebikeskkond Zoom vahendusel, kutsuti 13 õpilast eelvooru uurimistööde (projektide) paremusjärjestuse alusel. Finaalvoorus osalejatel tuli TÜ anglistika osakonna õppejõududest koosneva žürii ees esitada oma projekte ja kaitsta neid väitluses žürii liikmetega. Hinnati nii seda, kui hästi õpilane oma valitud projekti teemat valdab ning selles valdkonnas üldiselt orienteerub, kui ka väitlusoskust inglise keeles.

Vastavalt olümpiaadi reglemendile peeti arvestust ühes vanusegrupis, mis hõlmas üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi.

Vaata lisaks: Lõppvooru tulemused


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm