Tehnoloogiavaldkonna ainete käsitöö ja kodunduse Lääne-Virumaa olümpiaad toimus 18. märtsil Rakvere Reaalgümnaasiumis. Osalesid põhikooli vanuseastme 7.–9. klassi õpilased, kokku 11 huvilist.

Käsitöö olümpiaadil saavutas meie kooli 9. klassi õpilane Kairi Manninen II koha. Teda juhendas õpetaja Marianne Annula.

Käsitöö teemaks oli heegeldamine. Olümpiaad koosnes teoreetilisest osast ja praktilisest loomingulisest ülesandest.