Üleriigilise kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus võitsid meie kooli õpilased kaks auhinnalist kohta: Sonja Seppa (11. klass) oli gümnaasiumi vanusegrupis esimene ja Angeelika Vainult (9. klass) põhikooli arvestuses teine.

Lisaks oli Sonja Seppa oma vanuserühma parim teooriatundja ja Angeelika Vainult üks kahest parimast kohapealse loovtöö tegijast.

Kadrina Keskkooli esindas veel Rebeka Palu (7. klass), kes sai põhikooli vanusegrupis 11. koha.

Sonjat juhendas õpetaja Sigrit Peets, Angeelikat ja Rebekat õpetaja Marika Randver.

Olümpiaad toimus 19. veebruaril Rakvere Reaalgümnaasiumis, üle Lääne-Virumaa oli kohale tulnud 17 õpilast. Võisteldi kahes vanuserühmas: nooremad (põhikooli III kooliaste) ja vanemad (gümnaasium).

Piirkondliku žürii otsusega valiti Sonja Seppa ja Angeelika Vainult nende kuue sekka, kes lähevad Lääne-Virumaad esindama olümpiaadi lõppvoorus. Lõppvoor toimub 7. mail Tallinnas.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm