Kaks meie kooli 11. klassi õpilast, Madli Nokkur ja Markus Nõlvak, kutsuti uurimistöö tulemuste põhjal üleriigilise emakeeleolümpiaadi lõppvooru. Neid mõlemat juhendas õpetaja Anneli Raud.

Madli ja Markus võistlevad vanemas (11.–12. klassi) vanuserümas. Nii vanema kui ka keskmise (9.–10. kl) vanuserühma õpilastel oli lõppvooru pääsemiseks kaks võimalust: kas võtta osa piirkonnavoorust või koostada uurimistöö väljakuulutatud teemal.

Lõppvoor toimub 11. märtsil TÜ Moodle'i keskkonnas. Nii nagu selleaastase emakeeleolümpiaadi põhiteema, on ka lõppvooru teema "Suuline keel kõnes ja kirjas".

Vaata lisaks: Lõppvooru kutsutud õpilased


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm