Kodu-uurimisega hakati Virumaa koolides aktiivsemalt tegelema 1960. aastatel, kuid koduloopäevi korraldati alles alates 1978. aastast. Vabariiklikest konverentsidest võeti osa juba 1969. aastast, kuid nüüd ei ole juba mitu aastat sellist üleriigilist konverentsi toimunud.

Viis aastat tagasi otsustas Viru Instituut võtta enda ülesandeks üle-virumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi ja konverentsi korraldamise.

V üle-virumaalisele noorte kodu-uurimiskonkursile laekus 2020/2021. õppeaastal 14 Virumaa koolist 41 tööd. Kahjuks pole COVID-19 tõttu saanud konverentsi korraldada, kuid konkursile esitatavate tööde ja osalejate arv on kasvanud. Konkursil osalenud tööd säilitatakse Virumaa muuseumide arhiivis. Ülevaate konkursil osalenud töödest saab e-kogumikust tööde kokkuvõtetega, mis on avaldatud Viru Instituudi kodulehel.

Komisjon otsustas esile tõsta õpilaste töid just Virumaaga seostatuse, mingi omapära ja hea taseme tõttu, määramata konkreetset kohta. Märgitud tööde eest said õpilased ja nende juhendajad peale tänukirja ka meeneid, mille on välja pannud Ida- Viru Omavalitsuste Liit, Lääne-Viru Omavalitsuse Liit, Virumaa Teataja, Põhjarannik, SA Virumaa Muuseumid, MTÜ Õpetaja Autähis, Vaivara Sinimägede Muuseum, Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakond ja Viru Instituut.

Kadrina Keskkoolist osales sellel aastal 4 õpilast.

Laura Pruul (2021. aastal lõpetanu) "Kadrina kooliõpilaste toimetatud ajalehed 1911-1921 ja 1996-2002" – tänukiri tähelepanuväärne töö koolilehtede ajaloo jäädvustamisel. Lisaks sai uurimistöö ka Virumaa Teataja tunnustuse ja meene (juhendaja Evelin Tiiter).

Luise Grethen Nirgi (2021. aastal lõpetanu) "Murrangulisi aegu Sootaguse maaüksusel oleva hoone ajaloost" – tänukiri lootustandvale tulevasele uurijale, ajaloolasele, põhjalikuima uurimistöö eest (juhendaja Evelin Tiiter)

Brittany Korkma (2021. aastal lõpetanu) "Kodumaastikud" – tänukiri heal tasemel praktilise töö eest kodukohamaastikest, milles on ühendatud autori kirjandusalased teadmised ja tehniline tase rakenduse loomisel, mis on abiks matkamisel. Komisjon tõstis esile just tehnilise rakenduse poolt, mida võiksid teisedki oma kodukoha retkede ettevalmistamisel eeskujuks võtta. Meeneks raamat Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonnalt (juhendaja Liivi Heinla)

Eleri-Lea Elven (2021. aastal lõpetanu) ""Vesi- ja tuuleveskid Kadrina kihelkonna territooriumil" – tänukiri tähelepanuväärse õpilastöö eest (juhendaja Evelin Tiiter)

Marge Lepiku (Viru Instituudi projektijuht) tagasisidest kodu-uurimiskonkursist osavõtjatele tegi kokkuvõtte Evelin Tiiter.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo