Üleriigilise saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor 10.–12. klassi õpilastele toimus veebipõhiselt Moodle'i keskkonnas. Lääne-Virumaalt osales kokku 12 gümnasisti ja vastavalt reglemendile võisteldi ühes vanusegrupis.

Kadrina Keskkooli esindas abiturient Mart Põder, kes saavutas maakondlikus pingereas 6. koha.

Mardi saksa keele õpetaja on Maie Põdramägi.