Üleriigilise saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor 10.–12. klassi õpilastele toimus veebipõhiselt Moodle'i keskkonnas. Lääne-Virumaalt osales kokku 12 gümnasisti ja vastavalt reglemendile võisteldi ühes vanusegrupis.

Kadrina Keskkooli esindas abiturient Mart Põder, kes saavutas maakondlikus pingereas 6. koha.

Mardi saksa keele õpetaja on Maie Põdramägi.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo