Keeruliste olude tõttu kevadel ärajäänud 3. klasside maakondlik õpioskuste võistlus Simuna koolis toimus nüüd sügisel 30. novembril veebipõhises Google'i vormide (Google Forms) keskkonnas.

Seekord lapsed ei võistelnud vaid said õpitut rakendada ja end proovile panna. Kõigile osalejatele ja juhendajatele saadeti tänukiri ja meene.

Osavõtnud koolide vahel loositi välja järgmise olümpiaadi korraldaja, selleks sai Väike-Maarja Gümnaasium.

Meie kooli tublid õpioskuslased olid Anni Meeri Klaus ja Sander Talpas 4.a klassist

Kiitus osalistele!

Juhendaja Aino Põldaas


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool