Selgunud on üleriigilise bioloogiaolümpiaadi gümnaasiumiastme lõppvooru tulemused. Žürii otsusega jagati kohad 1.–24. välja lõppvoorus osalenud 24 õpilase vahel, järgnevad kohad piikonnavoorus saavutatud tulemuste põhjal.

Koroonapiirangute tõttu osales 5. ja 6. juunil Tartus toimunud lõppvoorus vaid 24 õpilast. Kõik ülejäänud lõppvooru kutsutud, kuid seal osaleda mitte saanud 37 õpilast reastati paremusjärjestusse jaanuaris peetud piirkonnavooru tulemuste põhjal.

Lõppvooru sellisest korraldusest tulenevalt saavutas meie kooli abiturient Sigrit Umerov gümnaasiumi vanuseastmes 26. koha.

Meeldetuletuseks, et piirkonnavoorus sai Sigrit Umerov gümnaasiumiastmes maakonna 2. ja oma klassi lõikes 1. tulemuse. Teda juhendas õpetaja Siret Pung.

Vaata lisaks: EBO gümnaasiumiastme lõppvooru tulemused

Pressiteade: 60. bioloogiaolümpiaad tublimatele gümnaasiumibioloogidele toimus koroona kiuste