12. aprillist 21. maini oli huvilistel õpilastel võimalus osaleda TÜ teaduskooli veebivõistlusel "Loogiline loodusteadus". Võistlus oli mõeldud 7.–8. klassi õpilastele ja toimus kolmes voorus.

Iga voor koosnes 10 ülesandest. Ülesannetele vastamine nõudis nii loodusainete- kui ka matemaatikavaldkonna teadmisi ja oskusi. Ülesanded olid koostatud silmas pidades loodusteaduste alaseid baasoskusi nagu graafikute koostamine ja lugemine, ühikute teisendamine, perioodilisustabel, protsentarvutused jms.

Loodusteaduste võistlusel osales kokku 507 õpilast. Meie kooli tublimad olid Saamuel Palu 8.b klassist, kes saavutas 24. koha (8. klassi arvestuses 21., Lääne-Virumaa parim tulemus) ja Reele Raap 8.a klassist, kes sai 37. koha (8. klassi arvestuses 29.).

Tulemused: koondarvestus, 8. klassi arvestus, piirkondade ja voorude parimad

Loe lisaks: Võistlusel Loogiline loodusteadus lahendati ülesandeid kolibakterist lubjakivini