2021. aasta õpilaste teadustööde riiklik konkurss on teatavaks teinud tulemused. Meie kooli abituriendid Sigrit Umerov ja Rihard Laisaar väärisid konkursi koostööpartnerite eriauhindu.

Sigrit Umerov sai uurimuse "Kadrina Keskkooli õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide tähtsusest" (juhendaja Siret Pung) eest kaks preemiat: Tervise Arengu Instituudi ja Argo kirjastuse eriauhinna. Tervise Arengu Instituudi žürii põhjendas eriauhinna andmist järgmiselt: Sigrit Umerovi töö äratas esmalt tähelepanu väga aktuaalse teema tõttu. Lisaks sellele, et teema oli põnev, paistis töö silma hea ülesehituse ja põhjalikkuse poolest. Meeldis, et kombineeriti erinevaid meetodeid – lisaks küsimustikule intervjueeriti kooliõde ning hinnati vaktsineerituse taset ka objektiivsete näitajate alusel. Uurimistöö tulemustes avaldus nii mõndagi üllatuslikku ja mõtlemapanevat. Näiteks oli üllatav, et Kadrina Keskkoolis on riikliku vaktsineerimiskava alusel vaksineerituse tase nii kõrge, et päris suure osa õpilaste arvates võiks vaktsineerimine olla kohustuslik, ja et loomade puhul mõistetakse vaktsineerimise vajalikkust paremini kui inimeste puhul.

Rihard Laisaar sai uurimistöö "Läsna teater – kogukonna ühendaja" (juhendaja Liivi Heinla) eest Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinna. Žürii põhjendas auhinna andmist järgmiselt: On oluline jäädvustada ja väärtustada kogukonna erinevaid tegevusi. Rihard Laisaare töö jäädvustab, väärtustab kogukonda analüüsides teatri tegevust just kogukonda ühendava tegevuse lähtepunktis.

Tänavusele õpilaste teadustööde konkursile esitati 205 tööd 73 koolist, neist 41 põhikooli- ja 164 gümnaasiumiastmes kokku 221 autorilt.

Kõik II vooru jõudnud õpilased kutsuti esitlema oma töid teadusfestivalil, mis sel aastal viidi läbi veebiettekannetena portaalis miks.ee.

Loe lisaks: 2021. aasta konkursi tulemused

Konkursist lähemalt: Õpilaste teadustööde riiklik konkurss


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo