19. märtsil toimus emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kuhu kutsuti vabariigist 83 õpilast. Meie koolist osales olümpiaadil kuus õpilast: 7.a klassist Kirsika Kaegas, 10. klassist Sonja Seppa, 11. klassist Karoliina Kask ja Hanna-Eliise Liivak ning 12. klassist Gerda Jamsja ja Egert Römer.

Vanemas vanuseastmes jäi Gerda Jamsja jagama 4.–6. kohta ning oma tulemuse eest sai ta kutse Tallinna Ülikooli. Uurimistööde voorus sai Sonja Seppa keskmises vanuseastmes 2. koha ja Karoliina Kask vanemas vanuseastmes 2. koha.

Kirsikat juhendas õp Mai Fäelmann, Sonjat, Karoliinat ja Egertit õp Liivi Heinla ning Hanna-Eliiset ja Gerdat õp Anneli Raud.

Olümpiaadi teema oli sellel aastal "Võõrast omaks ehk Laenamine keeles ja kultuuris".

Vaata lisaks: Emakeeleolümpiaadi lõppvooru tulemused

Anneli Raud,
eesti keele õpetaja