Kaks meie kooli õpilast kutsuti piirkonnavooru tulemuste põhjal kunstiolümpiaadi lõppvooru. Põhikooli vanuserühma arvestuses sai kutse Elise-Helene Pohla ning gümnaasiumiarvestuses Sonja Seppa.

Piirkonnavoorus ehk maakondlikus konkurentsis jagas Elise-Helene Pohla oma vanusegrupis (põhikooli 3. kooliastmes) I–II kohta ja Sonja Seppa võitis gümnasistide seas esikoha.

Mõlemaid juhendas õpetaja Marika Randver.

Lõppvoor toimub Tallinnas maikuus (kuupäev on veel lahtine) ja koosneb kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline loovtöö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise kunstitöö esitlemine.

Vaata lisaks: Piirkonnavooru tulemused ja lõppvooru kutsutud õpilased (põhikool, gümnaasium)


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo