22. jaanuaril toimus üleriigilise saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor 10.–12. klassi õpilastele. Kokku osales Lääne-Virumaalt 15 gümnasisti ja vastavalt reglemendile võisteldi ühes vanusegrupis.

Kadrina Keskkooli esindas abiturient Eleri-Lea Elven, kes saavutas maakondlikus pingereas 4. koha.

Eleri-Lea saksa keele õpetaja on Maie Põdramägi.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm