2020. aastal, mil möödus 50 aastat vabariikliku noorte kodu-uurimisvõistluse korraldamisest Rakveres, toimus neljas ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss, seekord SA Virumaa Muuseumid, SA Iisaku Kihelkonna Muuseum, Väike-Maarja Muuseumi ja Viru Instituudi koostöös.

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel. Vaatamata eriolukorrale esitati kodu-uurimiskonkursile 13 Virumaa koolist 35 õpilastööd. Tänavu oli eelmistest aastatest suurem gümnaasiumidest osalejate arv 20 tööga.

Konkursi žürii tõi esile Kadrina Keskkooli kui kooli, kus on tehtud traditsiooniliselt kõige läbimõeldumalt uurimistöid, ja tunnustas meie kooli mitme õpilase tööd.

Maria Elisabeth Bremen (2020. aastal lõpetanu) "Plakati- ja tänavareklaamid Rakvere tänavapildis" – kõige analüütilisem töö (juhendaja Anneli Raud).

Rosabel Klopp (9.a klass) "Nelja põlvkonna koolivormid" – tähelepanuväärne töö koolivormi ajaloost (juhendaja Evelin Tiiter).

Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla (9.a klass) "Aken külast maailma" – tunnustus ühe ettevõtte ajaloo jäädvustamise eest, sobivaks kasutuseks nii giididele kui ka uurijatele (juhendaja Evelin Tiiter).

Sigrit Umerov (12. klass) "Kadrina Keskkooli õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide tähtsusest" – tunnustus kaasaja olulise teema käsitlemise eest, sobilik õppe- ja teabematerjaliks (juhendaja Siret Pung).

Rihard Laisaar (12. klass) "Läsna teater – kogukonna ühendaja" – tunnustus panuse eest kodukoha kultuuriloo jäädvustamisel, sobiv publitseerimiseks (juhendaja Liivi Heinla).

Äramärgitud tööd auhinnati SA Virumaa Muuseumid, MTÜ Õpetaja Autähis, Vaivara Sinimägede Muuseumi, Väike-Maarja Muuseumi, Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna ja Viru Instituudi poolt meenetega. Ülevaate konkursil osalenud töödest saab e-kogumikust tööde kokkuvõtetega, mis avaldatud Viru Instituudi kodulehel.

Konkursil osalesid meie koolist veel Klara Kiur (7.a, juhendaja Ebe Abner), Brittany Korkma (12. klass, juhendaja Liivi Heinla) ja Minna Lilleoja (12. klass, juhendaja Siret Pung). Tubli osalemise eest tunnustati neid tänukirjaga ning ka nende tööde ülevaade avaldati e-kogumikus.

Marge Lepiku (Viru Instituudi projektijuht) tagasisidest kodu-uurimiskonkursist osavõtjatele tegi kokkuvõtte Anneli Raud.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo