Tartu Ülikooli Teaduskool korraldas 7. oktoobril gümnaasiumiõpilastele veebiviktoriini "Valge bioloogia". Viktoriinil osales 607 gümnasisti erinevatest koolidest üle Eesti. Kadrina Keskkoolist võttis olümpiaadist osa 15 tublit abiturienti.

Täismahus viktoriini tulemusi ei avalikustata, kuid esitatud võistluse paremik on toodud lähtudes rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi hindamissüsteemist. Tulemused.

Kadrina kooli õpilastest oli kõige edukam Kristjan Pärnamäe (12. LOTE), kes saavutas pronksi taseme, aukirja vääriliseks tunnistati veel Sigrit Umerov (12. LOTE) ja Ragnar Rooba (12. RETE). Palju õnne!

Kokku oli ülesannete korrektse lahendamise eest võimalik saada 29 punkti. Väärtuslik oli nii saadud kogemus kui ka ülesannete vastustest selgunud teadmised. Viktoriinide keskkonda sisenedes näevad õpilased nii enda tulemusi kui ka saavad uuesti harjutada ülesannete lahendamist.

Viktoriin sündis koostöös Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudiga. Viktoriinil tuli 60 minuti jooksul lahendada 20 ülesannet transgeensete organismide, mikroobide ja bakterite, füsioloogia ning palju muu kohta. Näiteks tuli õpilastel muu seas ära tunda, millised toodud väidetest antibiootikumide, inimese genoomi ja antikehade kohta on tõesed, määrata transgeenseid organisme ning teada, mida tähendab, et geneetiline kood on degenereerunud ehk kõdunud. Ülesanded olid küllaltki rasked ja bioloogiaolümpiaadi ülesannete tasemel.

Pressiteade: Veebiviktoriini "Valge bioloogia" parimad selgunud

Loe lisaks: "Valge bioloogia" viktoriin

Siret Pung,
bioloogiaõpetaja