14.04–15.05 toimus TÜ teaduskooli uus veebipõhine loodusteaduste võistlus "Loogiline loodusteadus", mis nõudis loodusainete- ja matemaatikavaldkonna teadmiste ja oskuste lõimimist.

Ülesannete lahendamiseks tuli aru saada loodusteaduslikust või sotsiaalsest kontekstist, otsida vastuseid internetist, arvutada ning luua seoseid erinevates ainetes õpitu vahel.

Kadrina Keskkoolist osalesid 8. klassi noored. Lääne-Virumaa parima tulemuse saavutas 8.a klassi õpilane Alexandra Laanemägi (15. koht).

Kes tahab proovida ja harjutada: https://viktoriinid.ee

Loe lisaks: Veebipõhine loodusteaduste võistlus "Loogiline loodusteadus"

Tulemused: Piirkondade ja voorude parimad, 8. klassi arvestus

Raimo Maasik,
füüsikaõpetaja