14.04–15.05 toimus TÜ teaduskooli uus veebipõhine loodusteaduste võistlus "Loogiline loodusteadus", mis nõudis loodusainete- ja matemaatikavaldkonna teadmiste ja oskuste lõimimist.

Ülesannete lahendamiseks tuli aru saada loodusteaduslikust või sotsiaalsest kontekstist, otsida vastuseid internetist, arvutada ning luua seoseid erinevates ainetes õpitu vahel.

Kadrina Keskkoolist osalesid 8. klassi noored. Lääne-Virumaa parima tulemuse saavutas 8.a klassi õpilane Alexandra Laanemägi (15. koht).

Kes tahab proovida ja harjutada: https://viktoriinid.ee

Loe lisaks: Veebipõhine loodusteaduste võistlus "Loogiline loodusteadus"

Tulemused: Piirkondade ja voorude parimad, 8. klassi arvestus

Raimo Maasik,
füüsikaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool