Sel õppeaastal toimus Läänemere Projekti (BSP) rahvusvaheline veebiviktoriin juba seitsmendat korda. Viktoriin on Läänemere teemadel ning töökeeleks inglise keel.

Kadrina Keskkoolist osales 28 loodusteaduste õppesuuna (LOTE) õpilast ning meie õpilased olid edukad.

Kolm meie õpilast saavutasid vastavalt 4.–6. koha, auhinnad ning võimaluse osaleda kevadel või suvel töövarjupäeval ühe loodusteadlase juures, et saada aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest.

Need õpilased on Kadi Rindberg 11. klassist, Liis Kuusemets 12. klassist ja Anet Sirvel 11. klassist. Palju õnne ning edukat töövarjupäeva!

Kokku osales sel õppeaastal 1172 õpilast, 8 erinevat riiki (Eesti koole oli 33, õpilasi 822).

Liis Kuusemets oli veebiviktoriinil edukas ka üle-eelmisel aastal ning sai preemiaks osaleda sel sügisel BSP rahvusvahelises Årø väikesaare laagris Taanis, mis toimus 15.–21.09.2019 (BSP Årø väikesaare laager 15.–21.09.2019).

Eelkõige toetab veebiviktoriin õpilaste IKT oskusi, samuti kriitilise mõtlemise arengut, sest vastuseid tuleb otsida internetist. Info tõlgendamine ja analüüsimine ongi keskkonnaalaste teadmiste ning keskkonnasõbraliku käitumisviisi kõrval üks olulisemaid 21.sajandi oskusi.

Täpsem info: Veebiviktoriin, 2019. aasta veebiviktoriini tulemused

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project – BSP) kodulehed: https://bsp.teec.ee ja http://www.b-s-p.org

Siret Pung,
loodusteaduste õppesuuna koordinaator


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo