Kaks meie kooli 8. klassi õpilast, Elise-Helene Pohla ja Rosabel Klopp, said kutse üleriigilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvooru.

Piirkonnavoorus saavutasid Elise-Helene ja Rosabel põhikooli vanuseastmes (6.–9. klass) 2. ja 3. ning oma klassi lõikes 1. ja 2. tulemuse. Mõlemat juhendas õpetaja Siret Pung.

Lõppvoorus tuleb vastata nii teoreetilistele küsimustele kui teha praktilisi ülesandeid. Põhikooli õpilastele korraldatakse lõppvoor 2-päevase looduslaagrina, mis toimub 15.-16. mail Käärikul.

Vaata lisaks: Lõppvooru kutsutud õpilased