Selgunud on üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvooru kutsutud õpilased, kelle hulgas on ka meie kooli 11. klassi õpilane Eleri-Lea Elven.

Lõppvooru, mis toimub 6. märtsil Tartu Ülikoolis, oodatakse 16 õpilast eelvooru tööde paremusjärjestuse alusel.

Eelvoorus osalemiseks tuli õpilasel esitada 3–4 minuti pikkune video või videologi ehk vlog etteantud teemal. Eelvooru tööde puhul hindas žürii teemaasetuse originaalsust, teema käsitlemise põhjalikkust, korrektset sõnavara ja grammatikat, mitmekülgsete väljendite kasutamist, veenvat esitamisja esinemisoskust ning hääldust.

Olümpiaadi eelvoorus jagas Eleri-Lea Elven 5.–7. kohta. Teda juhendas õpetaja Maie Põdramägi.

Kokku laekus eelvooru žüriile üle vabariigi 26 tööd ja vastavalt reglemendile võisteldi ühes vanusegrupis (10.–12. klassi õpilased).

Vaata lisaks: Eelvooru tulemused, Lõppvooru kutsutud õpilased


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm