Üleriigilise kunstiolümpiaadi piirkondlik voor korraldati Rakvere Reaalgümnaasiumis 8. veebruaril. Kadrina Keskkoolist oli kohal viis kunstihuvilist õpilast, neist kaks jõudis kolme parema hulka.

Elise-Helene Pohla sai põhikooli III astme arvestuses II koha ning Eleri-Lea Elven jagas gümnaasiumiosa arvestuses II–III kohta.

Kadrina Keskkooli esindasid veel Aleksandra Saar, Sonja Seppa ja Karmen Kullamägi, saades põhikooli arvestuses vastavalt 5. 7. ja 9. koha.

Äramärkimist väärib ka see, et põhikooli õpilastest oli parim teooriatundja Aleksandra Saar ja gümnasistidest parima kohapealse loovtöö tegija Eleri-Lea Elven.

Kõiki õpilasi juhendas õpetaja Marika Randver.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo