Kodunduse olümpiaadi lõppvoor

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi lõppvoorus jagas meie kooli 8. klassi õpilane Sonja Seppa kodunduse konkursil 4.-5. kohta.

Sonja Seppa juhendaja oli õpetaja Marianne Annula.

Kodunduse olümpiaadi vabariiklik voor toimus 12. aprillil Tallinna Ülikoolis 14 õpilase osavõtul. Lõppvooru jõudnutel tuli vastata teooriaküsimustele ning lahendada probleemülesanne koos praktilise teostusega.

Vaata lisaks: Lõppvooru tulemused