Kodu-uurimiskonverents

Maakonna kodu-uurimiskonverentsi peeti Tapal 10. oktoobril. Žüriile laekunud 16-st gümnaasiumiosa kodu-uurimiskonkursi tööst olid üheksa Kadrina õppuritelt.

Kõik - Birgit Klopp, Birgie Bligzna, Mari-Liis Riim, Margit Kerov, Kristel Rannala, Khirsten Terese Murumägi, Anett Altmäe, Kevin Jõgiste ja Karmi Pikkma - kutsuti esinema. Vilistlased ei saanud oma uute kohustuste tõttu osaleda.

Žüriil jätkus kadrinlaste kohta vaid kiidusõnu (akadeemilisus, täpsus, põhjalikkus, unikaalsete allikate leidmine), nii et arvati, et konverentsi võinuks nimetada ka Kadrina konverentsiks. Anti välja paremate esinejate preemiad, mõlemad tulid meie kooli: Birgie Bligznale ja Birgit Klopile.

Tublid kodu-uurijad

Liivi Heinla, eesti keele õpetaja

Sa oled siin: Avaleht Uudised Konkursid Kodu-uurimiskonverents