Jõuluvaheaja-eelsel nädalal võtsid algklassid ette mitmeid lõbusaid, huvitavaid ja harivaid tegemisi nagu jõulupidu Neerutis, jõulufilmi vaatamine ja mängurahadega poemäng-jõululaat.

Pildistasid Kersti Tarkmees ja Marge Abner

Jõulupidu Neerutis

17. detsembril käisid algklassid Neerutis jõulumaal, mis algas lühikese jalgsimatkaga. Seejärel mängiti meeskonnamänge, püüti ära arvata taimeliike, tehti lõket ja loomulikult ei jäänud tulemata jõuluvana.

Vaatasime jõulufilmi

20. detsembril oli algklasside õpilastel vahva võimalus vaadata rahvamajas Eesti tuntud jõulufilmi "Eia jõulud Tondikakul". Film meeldis õpilastele nii väga, et selle vaatamine lõppes suure aplausiga.

Marge Abner, klassiõpetaja

Jõululaat-poemäng

Algklasside jõulunädal lõppes jõululaadaga, kus mängiti poemängu. Arveldasime mängurahadega. Poemängu käigus õpiti arvutamist, loendamist ja rahatähtede tundmist. Müüdi taaskasutuseks sobivaid mänguasju, meisterdusi, lauamänge jpm. Kõik õpilased said olla ostja ja müüa rollis ning käia pangas. Poemäng meeldis õpilastele väga, sest elevust jagus kaheks vahetunniks.

Rita Rammo, klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm