Selle aasta ITi- ja NUTIfestivali CADrina võistluse ülesande koostaja on Valdar Tammin ning sellega seoses uurisid HUSO suuna õpilased Karmen Kullamägi, Brianna Maasing ning Gert Ruuto Tamminilt, missugune on ta metoodika ja kaua võtab aega ülesande koostamine.

Valdar Tammin koostab juhendi, mille järgi peab võistleja kindla aja jooksul valmistama CAD joonestamisprogrammiga antud objekti.

Küsimusele "Missugust metoodikat te ülesannete koostamisel kasutate ja kas teile antakse kindel valdkond, kust peate inspiratsiooni saama?" vastas Valdar Tammin, et ta saab iga aasta teema. Kui teema on olemas, mõeldakse objekt, näiteks meeste käsitöölaadal oli vokk.

Teiseks küsimuseks oli "Kaua teil läheb umbes aega ülesande loomisega ja juhendiga?" Sellele küsimusele vastas Tammin, et ülesande ning selle juhendiga läheb aega kindlasti üle kuu aja. Kui viia see üle töötundideks, siis on ajakulu kindlasti üle 200 töötunni. Juhend ja ülesanne vajavad selgenemisaega ning kõik tuleb üle vaadata, et kõigile arusaadav oleks.

Valdar Tammin CADrina finaalvõistlusel 2022. aastal


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo