CADrina töötubade organiseerija Evelin Teiva sõnul püütakse CADrina päeval õpilastele pakkuda erinevaid õppimise ja kogemise võimalusi, teemaks nii ITi-, nuti- kui ka rahvakultuur.

Tekst: Kaarel Karell, 12. klassi HUSO suuna õpilane

26. novembril, CADrina ITi- ja NUTIfestivali päeval on töötubades kasutusel tahvelarvutid, Bee-Bot robotmesilased, Lego robotid ja ka õpilaste isiklikud nutiseadmed. Tehakse katseid ja mängitakse erinevaid õppemänge.

Õpilased saavad end proovile panna QR-koodide ja nutijahiga ning seiklevad virtuaalsetes põgemistubades. Tegeletakse virtuaalse kunstinäituse külastamise ja meemide meisterdamisega. Ei puudu loominguline lähenemine – joonistamine, meisterdamine, rahvamuusika, rahvatantsud ja regilaul.

Samas annab keskkooliastme esimene tund rohkelt mõtlemisainet teemal informatsiooniline mõjutamine ehk infosõjad, mis digiajastul üliolulised.

Jutuks on ka kadripäevakombed, vene käsitöö ja muinasjutud, maiade mustrid – kõik see selgub töötubede esialgsest kavast.

Põnevus ja õpirõõm

Töötoad toimuvad festivalipäeval nelja esimese ainetunni raames kõigile õpilastele. Erinevalt varasemast, mil õpilased registreerisid end ise töötubadesse, on need tänavu komplekteeritud klasside põhiselt ning õpilased liiguvad tunniplaanijärgselt ühe aineõpetaja juurest teise juurde.

Enamik töötube toimub siseruumides, kuid välistatud ei ole õuesõpe. Töötube viivad läbi aineõpetajad ja võimalusel väliskülalised, gümnaasiumiõpilasi töötubade läbiviimisesse sel aastal pole kaasatud.

Töötoad on seotud kas konkreetse õppeainega või rahvakultuuriga, mis on segatud digitarkuse tõstmisega. Tulemas on töötoad nii põhikoolile kui ka gümnasistidele.

Täpsemad teemad saavad õpilastele teatavaks järgmisel nädalal, et säiliks põnevus ja õpirõõm.

Igal juhul tõotab tulla põnev ja kaasahaarav päev, lubab 5.a klassi klassjuhataja ja CADrina töötubade organiseerija Evelin Teiva.

Evelin Teiva oma koduklassis (foto: Kaarel Karell)


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool