HEV koordinaator

Kadrina Keskkooli HEV koordinaatori ülesandeid täidab 2018/2019. õppeaastal kooli eripedagoog-nõustaja Reesi Sirvi.

Telefon: 322 5668, e-post: reesikadrina.edu.ee

HEV koordinaatori kabinet asub C-korpuse III korrusel.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

 

Sa oled siin: Avaleht Tugimeetmed HEV koordinaator